Các trang web cho dùng chatGPT miễn phí

Dưới đây là một số trang web cho phép người dùng sử dụng ChatGPT miễn phí:

  1. GPT-3 Playground: Đây là một nền tảng trực tuyến của OpenAI cho phép người dùng tương tác với ChatGPT thông qua giao diện web đơn giản. GPT-3 Playground cho phép bạn nhập vào câu hỏi hoặc yêu cầu và nhận được phản hồi tức thì từ ChatGPT.
  2. Talk to Transformer: Đây là một trang web miễn phí cho phép người dùng tương tác với ChatGPT của OpenAI. Talk to Transformer cho phép người dùng nhập vào một đoạn văn bản và ChatGPT sẽ tiếp tục viết tiếp nội dung của đoạn văn bản đó.
  3. AI Dungeon: Đây là một trang web cho phép người dùng chơi game nhập vai trực tuyến sử dụng ChatGPT. Trong trò chơi này, ChatGPT sẽ giúp người chơi tạo ra một câu chuyện theo ý muốn của họ.
  4. Replika: Đây là một ChatBot được xây dựng trên nền tảng ChatGPT của OpenAI. Replika cho phép người dùng nói chuyện với ChatBot để tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý hoặc để đơn giản là nói chuyện với một người bạn ảo.
  5. Copy.ai: Đây là một công cụ trực tuyến sử dụng ChatGPT của OpenAI để tạo ra các mẫu và nội dung cho các bài viết, quảng cáo, và các tài liệu khác. Copy.ai cho phép người dùng nhập vào các yêu cầu và ChatGPT sẽ tạo ra các đoạn văn bản hoặc hình ảnh phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *